WorkMates

Kirjautuminen:

Kirjaudu/ Login
Ylläpitoasioissa yhteys osoitteeseen
wm-tuki

Workmates-oppimisalustan tuki on loppumassa. Käytännössä tämä tarkoittaa että työskentelyä rajoitetaan syksystä 2016 alkaen ja palvelu päättyy keväällä 2017.

Käytön vähentymisen lisäksi järjestelmien yhtenäistäminen ja tietoturvan takaaminen tukevat Workmatesista luopumista. Vaikka WM-tuen työmäärä on ollut hyvin vähäinen niin toimijajoukon ollessa pieni toimintaan sisältyy omia riskejään. Palvelimen käyttöjärjestelmäversion tuen päättyminen ensi vuoden maaliskuussa teettää työtä minkä kustannustehokkuutta tulee epäillä.

Toivomme että Moodle-oppimisympäristöön siirtyminen on nykykäyttäjille mahdollinen. Opetuksen TVT:n työkaluista kuten Moodlesta ja ViLLE:stä on lisätietoa intranetissa.

Workmatesista on tarkoitus luopua seuraavin askelin:

  1. viestimällä että käyttäjät varautuvat siirtymään esim. Moodlen käyttöön
  2. elokuussa rajoitetaan yhteiskäyttö vain aineiston lukemiseen (eli yhteiselle kurssiosiolle julkaiseminen estyy) sallien kuitenkin edelleen kotikansioon kirjoittamisen, jolloin käyttäjä voi zip-paketoida ja kopioida omat aineistonsa talteen työkoneelleen (rajoituksia tehty 3.8.2016)
  3. maaliskuussa osoite wm.utu.fi ohjataan WWW-sivulle mikä kertoo palvelun päättyneen